site_header34.jpg

Предстоящи събития

Модулно обучение по детска психотерапия - Модул 2

Игрова психотерапия при гняв и агресия

На 14-ти декември 2018г., петък, от 14:00 до 18:00 часа ще се проведе вторият модул от ежемесечните семинари по детска терапия на тема „Игрова психотерапия при гняв и агресия.

Обучители:

Милена Манова
Цвета Мишева-Алексова
 


***   ***   *** 

Модулно обучение по детска психотерапия

Преодоляване на конкретни трудности 
и проблемни ситуации

В отговор на големия интерес към задълбочено изучаване на методики и подходи, използвани при терапевтичната работа с деца, от ноември, 2018 започва нова поредица полудневни семинари. 

Всеки един от семинарите е с изцяло практическа насоченост и е посветен на конкретна проблематика.

  

 

Прочети още...