site_header22.jpg

Предстоящи събития

Модулно обучение по детска психотерапия

Преодоляване на конкретни трудности
и проблемни ситуации

В отговор на големия интерес към задълбочено изучаване на методики и подходи, използвани при терапевтичната работа с деца, от ноември, 2018 започва нова поредица полудневни семинари. 

Всеки един от семинарите е с изцяло практическа насоченост и е посветен на конкретна проблематика.

 

На 31.03.2018 г. в Института по Позитивна Психотерапия ще се проведе практическо обучение на тема:

Магията на терапевтичните приказки и кукли

По време на семинара заедно ще изследваме възможностите на терапевтичните приказки и кукли като средства за общуване, изразяване на емоции, отработване на минали травми и активно търсене на решения и нови пътища.

Водещ: Цвета Мишева-Алексова - детски психолог, консултант на родители, автор и разказвач на приказки

Заповядайте, да изживеем заедно терапевтичната сила на приказките и куклите!

   

На 9ти, февруари, 2018 започва нова група за обучение по детска психотерапия, което ще се провежда в Благоевград.

Обучението представя игровата психотерапия като водещ метод при  терапевтичната работа с деца.

Участниците имат възможност да се запознаят както с теоретичните постановки и цялостната структура, така и лично да изпробват множество техники и материали, необходими за осъществяването на ефективен терапевтичен процес.

Обучители:

Милена Манова – обучител по детска психотерапия, сертифициран позитивен психотерапевт, майстор-треньор по психотерапия, супервизор.

Цвета Мишева-Алексовадетски психолог, организатор и водещ на тренинги за изграждане и работа в екип.