site_header33.jpg

Предстоящи събития

Януари

21-22 - Групова супервизия
28-29 - Кризисна интервенция, 1ва част

Февруари

18-19.02 - Кризи и кризисна интервенция - 2 част

Март

18-19.03 - Групови супервизии
25 - 26. 03 - Собствен опит - начало
8-9.03 - Кризисна интервенция - 3 част

Април

28 - 30.04 - Национална конференция в Пловдив по Позитивна психотерапия