site_header22.jpg

Предстоящи събития

 

На 9ти, февруари, 2018 започва нова група за обучение по детска психотерапия, което ще се провежда в Благоевград.

Обучението представя игровата психотерапия като водещ метод при  терапевтичната работа с деца.

Участниците имат възможност да се запознаят както с теоретичните постановки и цялостната структура, така и лично да изпробват множество техники и материали, необходими за осъществяването на ефективен терапевтичен процес.

Обучители:

Милена Манова – обучител по детска психотерапия, сертифициран позитивен психотерапевт, майстор-треньор по психотерапия, супервизор.

Цвета Мишева-Алексовадетски психолог, организатор и водещ на тренинги за изграждане и работа в екип.