site_header31.jpg

Ежеседмично обучение

Това е приложно обучение, подходящо за специалисти, работещи с деца. Представлява запознанство с основите на недирективната и директивна игрова терапия. Предлагат се емпирични модели за терапевтично взаимодействие с детето.

30 часа теория, 10 часа практика в институция