site_header36.jpg

Отзиви от обучения

 • Най-силната страна на това обучение беше по-интерактивният му характер; това, че имаше повече практическа насоченост. Обсъдиха се по-интересни и нетрадиционни методи, както и нови гледни точки за познати феномени. Допадат ми подходи като използването на карти и четенето на приказки, защото са извън рамката и са свързани с един по-творчески подход към терапията, който лично аз споделям.
 • Много практически ориентиран курс. Много игри и техники, които могат да са от полза в практиката. Хареса ми диалогичният и дискусионен формат. Курсът бе много информативен и запомних много неща благодарение на практическите упражнения. Хареса ми това, че имаше много примери и илюстрованост.
 • Курсът ми хареса заради акуратността на разглежданата проблематика, използването на много разнообразни и нетрадиционни подходи, практическата насоченост и отиграването на различни казуси.
 • Харесаха ми всички упражнения. Бяха много интересни. Допаднаха ми особено работата в групи, атмосферата по време на часовете и нетрадиционните задачи. Доволна съм, че всички имахме шанса да говорим свободно и да изразяваме вижданията и идеите си.
 • Беше ми полезно да се докосна до конкретните техники и методи в психотерапията и до начините, по които теоретичните познания могат да се приложат на практика. Хареса ми работата в малки групи. Ценно е споделянето на мнения относно даден проблем от различни гледни точки.

Отзиви от групи

 • Много важно нещо, което научих, е че мога много повече, отколкото съм предполагал. Най-много ми хареса приятелската атмосфера и начина на поднасяне на различните теми.
 • Научих, че никога не е късно да промениш живота си. Вярвам, че ще мога да използвам наученото в живота си и в бъдещия си професионален път. Казусите, които разглеждахме, бяха много интересни за мен. Допадна ми професионалният и в същото време топъл, човешки стил на водене.
 • Осъзнах, че имам воля за промяна. Хареса ми атмосферата на спокойствие и креативност. Харесаха ми представянето на нови теми и модели. Смятам, че мога да приложа наученото както в работата си, така и във взаимоотношенията си с родителите ми, с децата и с партньора.
 • Хареса ми казуистиката, екипната работа, досегът с практикуващи психолози. Много ценна за мен бе обратната връзка, която получих. Впечатлена съм от отличния стил, ерудиция и зрялост на водещия.
 • Получих професионална увереност и съдържателна обратна връзка. Животът ми е в нова фаза на подем, развитие, ентусиазъм за постижения и независимост.

Отзиви от обучителни групи ПП:

 • Курсът ми хареса изключително много. Успях да се опозная по-добре от гледна точка на емоции и способности. Осъзнах начина, по който реагирам на конфликти и проблеми. Научих се да гледам по цялостно на живота и събитията, които ми се случват. Много ми хареса разиграването и тълкуването на приказки. Смятам, че така информацията се разбира много по-добре. Получените материали бяха много полезни за мен.
 • Най-важното, което научих, е, че ако искаш да промениш света, първо трябва да започнеш от себе си. Получих нова гледна точка за повечето аспекти на личността и психиката. Хареса ми интерактивният метод на обучение, практическите упражнения и разглеждането на казуси.
 • Хареса ми непринудената атмосфера и екзистенциалната ориентация. Опознах по-добре своята емоционалност и ролята на семейните отношения. За мен бе много ценно това, което научих за психосоматиката, за актуалните способности на човека и за конфликтите. Много ми допадна работата с притчи.
 • Хареса ми разнообразието, провокациите, възможността да видим нещата по нов начин. Всичко това ме кара да мисля и да се развивам. Хареса ми обмисленият, целенасочен и балансиран стил на водещия. Информацията бе поднесена в синтезиран вид и бе придружена от много практически техники и упражнения.
 • Научих се да се приемам такава, каквато съм. Разбрах, че притежавам потенциал да се справя с всякакви трудности. Осъзнах, че светът е шарен, а не черно-бял. Запознах се с други гледни точки и имах възможността да се изявя.
 • За мен бе повлияващо доверието във връзката обучаващ – обучаван. Освен това ми хареса понятийният апарат на позитивната психотерапия, подходът към работата с приказки и използването на ресурса на групата. Ценно бе общуването с колеги.
 • Обучението ми помогна да започна да мисля по-многопластово, да се осланям на чуждата интуиция и различната гледна точка. Наученото ще ми бъде от полза в работата с възрастни, както и в общуването с близките. Впечатли ме сензитивността на водещия към групата.