site_header40.jpg

Професор Н. Песешкиан

Позитивната психотерапия е създадена от професор Н. Песешкиан през 1968 г. Той е професор, специализирал по неврология, психиатрия, психотерапия и психосоматична медицина. Роден е през 1933 г. в Иран и живее в Германия от 1954 г. Получил е психотерапевтичното си обучение в Германия, Швейцария и САЩ. В днешно време е познат като създател на позитивната психотерапия, която се базира на транскултуралния подход. Също така е председател на Световната академия по позитивна психотерапия и лектор към Висшата медицинска академия в Хесе, Германия. Като международен лектор професор Песешкиан изнася лекции в университети и колежи в САЩ, Австралия, Канада, Нова Зеландия, Япония, Китай, Индия, Бразилия, Боливия, Швейцария, Австрия, Русия, Украйна, Турция, Кипър, България и Германия. Неговият модел на позитивна психотерапия е синтез от психодинамични и поведенчески модели, които се фокусират върху позитивните аспекти на конфликтите и човешкото съществуване. Той предлага транскултурална перспектива към индивидуалната история на всеки клиент под формата на притчи, поговорки, в които пациента може да разпознае себе си и да създаде по-сигурна самооценка и капацитет за справяне. През 1997 г. получава наградата Richard Mertens Prize, която е най-високата награда за ефективност и качество на медицинските услуги в Европа. През януари 2006 г. проф. д-р Песешкиан получава орден за изключителни заслуги на Република Германия. Прф. Д-р Н. Песешкиан е автор на множество книги по психотерапия. 26 от неговите книги са преведени и публикувани на 23 езика, между които китайски, руски, английски, испански и български. Има 260 публикувани статии в научни списания. Сто локални, регионални и национални центрове представят позитивната психотерапия по света.