site_header35.jpg

Д-р Арно Ремерс

  • Член на борда на директорите на Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия
  • Бивш Президент на Германската Организация по Позитивна Психотерапия
  • Почетен член на Българската Асоциация по Позитивна Психотерапия и Международен Треньор към ДППБ
  • Лектор към Института по Медицинска Деонтология и Методи на Психотерапията и Здравната Култура в Германия