site_header39.jpg

Детска психотерапия

Групи за родители

Групите за родители целят да съберат родители на деца с един и същи проблем (например деца с хиперактивен синдром, деца със суицидно поведение, родители в процес на развод и т.н.). Групата подпомага родителите в съвместните им решения и действия, като ги солидаризира чрез споделянето на общи проблеми. В нейния формат всеки може да изкаже своите мисли, притеснения и начините за справяне, като получи ефективна обратна връзка от останалите. По този начин родителите не се усещат самотни и безпомощни в търсенето на изход от конфликтите си.