site_header27.jpg

Детска психотерапия

Консултиране и терапия на тийнейджъри

  • Индивидуална консултация с тинейджърите при проблеми, свързани с израстването, независимостта и сексуалността
  • Консултация при проблеми с връстниците и родителите
  • Консултация при депресия
  • Консултация при проблеми със самооценката
  • Консултация при избор на професия и професионални тестове за ориентиране