site_header6.jpg

Обучение по позитивна психотерапия

Групи за интервизия

Групите са предназначени за работещи специалисти. Интервизията стимулира и подкрепя специалистите в тяхното израстване и професионална компетентност. Разглежда се актуалната ситуация на терапевта и клиента от гледна точка на позитивната психотерапия, като се осигурява интензивна обратна връзка от останалите участници в устойчива и сигурна работна среда. В интервизията целта е балансът между конструктивна подкрепа и методическа помощ. Основното предназначение на интервизията е да осигури разширяване на перспективата за работа с клиента и оптимизиране на контакта с него.

 

<< Предишна - Следваща