site_header33.jpg

Обучение по позитивна психотерапия

Позитивната психотерапия се прилага в клиничната и извънклиничната работа. Позитивната психотерапия принадлежи към хуманистичните, транскултурални и психодинамични методи на психотерапия. Тя е конфликтно-центрирана и ориентирана към способностите. Развита е от проф. Носрат Песешкин и неговите колеги в края на 60- те години.

Позитивната Психотерапия е основана върху разкриването и мобилизацията на естествените ресурси и активацията на потенциала за самопомощ /позитивен подход/, което е в основата на излекуването и решаването на проблема.В позитивната психотерапия не дефектите, а способностите определят същността на човека. Когато способностите са недоразвити или потиснати, те стават възможен източник на конфликги и нарушения в личностната сфера и междуличностните взаимоотношения.

 

Модел на жизнения баланс на проф. Носрат Песешкин

positive psychotherapy

 

Достъпната и ефективна методика на терапия позволява да се проследи формирането на конфликта, да се разбере и приеме човека, такъв, какъвто е.Чрез диференциален анализ – уникална система за тестиране – клиентът сам открива своите способности и конфликтни реакции.

Фокусирането върху способностите способства за значително съкращаване на времето за терапия.

Позитивната психотерапия има приложение в психотерапия, консултиране, обучения, мениджмънт, социални науки.

Предишна - Следваща >>