site_header13.jpg

Еднодневно обучение

Игрова семейна психотерапия – работа с родители

  1. Съдържание: В семинара се разглеждат възможностите за индивидуално и съвместно психологическо консултиране между деца и родители. Конкретната работа с родителите преди, по време и след сесия, дефиниране на основната проблематика и възможностите за привличане на родителя като ко-терапевт. Използват се практически техники за психологическо консултиране.
  2. Предназначение: Психолози, психотерапевти, социални работници, студенти в хуманитерни специалности, родители.
  3. Водещ: Милена Манова
<< Предишна - Следваща