site_header7.jpg

Еднодневно обучение

Игрова психотерапя при деца с физически увреждания

  1. Съдържание: Семинарът разглежда възможностите на игровата психотерапия при деца с физически ограничания. Работи се с техники за развитие на сензорика, моторика и върху компенсаторно справяне с физическата проблематика.
  2. Предназначение: Психолози, психотерапевти, социални работници, студенти в хуманитерни специалности, родители.
  3. Водещ: Светослава Миролескова