site_header21.jpg

Еднодневно обучение

Игрова психотерапия при хиперактивни деца

  1. Съдържание: Семинарът разглежда основните прояви на хиперактивно поведение, но акцентът е върху терапевтичните стратегии, които биха могли да се използват у дома, в училище и в индивидуалната терапевтична работа с детето.
  2. Предназначение: Психолози, психотерапевти, социални работници, студенти в хуманитерни специалности, родители.
  3. Водещ: Милена Манова