site_header19.jpg

Еднодневно обучение

Игрова психотерапия за преодоляване на гняв и агресия

  1. Съдържание: В семинара се разглеждат проявите на детска агресия, причините, ефективните начини за справяне с различните ситуации, както и техники за овладяване на агресията в различните възрастови периоди. Акцентът е върху родителските стилове за възпитание и възможностите за повишаване на самооценката на детето чрез не агресивно поведение.
  2. Предназначение: Психолози, психотерапевти, социални работници, студенти в хуманитерни специалности, родители.
  3. Водещ: Милена Манова