site_header22.jpg

Еднодневно обучение

Игрова психотерапия при раздяла и развод на родителите

  1. Съдържание: В семинара се обсъждат начините за адаптиранане на родителите и на децата към промяната, възможностите за изразяване на емоции и за включване на детето в терапевтичен контекст. Разглеждат се техники, които подпомагат психологическото разрешение на кризата с раздялата, като се съобразяваме с основните потребности на детето.
  2. Предназначение: Психолози, психотерапевти, социални работници, студенти в хуманитерни специалности, родители.
  3. Водещ: Милена Манова