site_header34.jpg

Еднодневно обучение

Рисунката в терапията с деца

  1. Съдържание: “Рисунката е фотография на детската душа” /Кренц/. Рисунката е едно от основните средства за изразяване в предучилищна и начална училищна възраст. В семинара се разглежда основната символика на рисунката, значението на фигурите, цветовете, както и различни подходи за работа с детската рисунка. Рисунката се използва като помощен диагностичен инструмент.
  2. Предназначение: Студенти в хуманитарни специалности, психолозе, терапевти, социални работници, специалисти, работещи с деца.
  3. Водещ: Хенриета Илиева