site_header27.jpg

Еднодневно обучение

Приказна психотерапия

  1. Съдържание: Приказната психотерапия е метод за психологическа диагностика и терапевтична проекция чрез приказки, притчи. Удачна е за използване като помощен инструмент в психотерапията. За деца от 3 до 13 години. Приказките съдържат социално приемливи и положителни начини за интерпретация на проблемното поведение на детето. Те спомагат за индиректна замяна на неефективния стил на поведение с по-ефективен чрез механизъм на самоидентификация с героя.
  2. Предназначение: За психолози, психотерапевти, родители.
  3. Водещ: Хенриета Илиева