site_header21.jpg

Еднодневно обучение

Детска психотерапия при тревожни състояния

  1. Съдържание: В семинара се разглеждат най-основните детски страхове и ефективни психотерапевтични прийоми за корекция и редукция на детските страхове. Нормалпсихологичните страхове имат различна динамика в детството и юношеството и са част от възрастовото израстване. В семинара се поднасят знания и техники, които спомагат за изясняването, разбирането и психологическата работа с детските страхове и тревожност.
  2. Предназначение: Практическата насоченост на семинара го прави подходящ за психолози, социални работници, педагогически съветници, учители, подитери.
  3. Водещ: Милена Манова